SUMP Central

Select Language

CIVINET Slovenija-Hrvatska-Jugoistočna Europa

CIVITAS je inicijativa Europske unije usmjerena na povezivanje europskih gradova koji prednjače u rješavanju problema urbane mobilnosti.

CIVITAS pruža priliku za prijavu i financiranje istraživačkih i razvojnih projekata za prometna rješenja usmjerena prema budućnosti, a također  omogućava gradskim stručnjacima za razmjenu iskustava.

Posljednjih godina uspostavljeno je nekoliko nacionalnih i prekograničnih regionalnih mreža CIVITAS (CIVINET) kako bi gradovi u sličnim situacijama mogli dijeliti svoje rezultate i iskustva te učiti iz međusobnih primjera bez jezičnih barijera.

CIVINET Slovenija-Hrvatska-Jugoistočna Europa